Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trung Tâm

 • Post author:
 • Post last modified:Tháng Mười 7, 2022
 • Post comments:0 Comments
 1. Người yêu cầu phân tích phải là người không chịu sự quản thúc của pháp luật, có đầy đủ hành vi năng lực để thực hiện yêu cầu phân tích cũng như tự chịu trách nhiệm về việc yêu cầu phân tích của mình, sau đây gọi chung là “khách hàng”.

 

 1. Tất cả các thông tin và tài liệu được đăng tải trên các trang web chỉ là các thông tin chỉ dẫn. Trang web của trung tâm được xây dựng để được hỗ trợ tài liệu cho “khách hàng” truy cập và là thông tin duy nhất. “Khách hàng” truy cập vào trang web của trung tâm xét nghiệm ADN cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện của trung tâm xét nghiệm ADN. Trung tâm xét nghiệm ADN sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin và tài liệu được đăng tải để đảm bảo chúng là chính xác và đầy đủ.

 

 1. ‘Mẫu’, ‘mẫu ADN’ hay “mẫu quan hệ huyết thống cha con hoặc mẹ con” có nghĩa là các mẫu được thu dưới sự hướng dẫn của Trung tâm được dùng để “Phân tích ADN”, “xét nghiệm ADN” hay “phân tích quan hệ huyết thống” là đề cập đến tất cả mối quan hệ huyết thống nào cần phân tích và được thực hiện bằng cách sử dụng mọi phương pháp phân tích di truyền (hoặc xét nghiệm) mà trung tâm thấy là cần thiết.

 

 1. Trung tâm xét nghiệm sẽ chỉ tiến hành phân tích ADN theo yêu cầu tự nguyện của “khách hàng” yêu cầu khi nhận được “Giấy đề nghị phân tích ADN” với đầy đủ các thông tin cùng chữ ký của “khách hàng” yêu cầu phân tích và nhận được thanh toán đủ số tiền lệ phí tương ứng với yêu cầu dịch vụ phân tích. Ngoài ra, các mẫu nhận được phải được đựng trong phong bì đã niêm phong của “khách hàng” đồng thời là người trực tiếp ký đơn và đảm bảo rằng quá trình thu mẫu không bị lây nhiễm. Trung tâm xét nghiệm có quyền giữ lại các kết quả phân tích cho đến khi khách hàng thanh toán đủ tiền.

 

 1. Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền đến cho trung tâm xét nghiệm ADN như lệ phí chuyển tiền của ngân hàng.

 

 1. “Khách hàng” viết giấy đề nghị xác nhận rằng họ có quyền hợp pháp với các mẫu cung cấp cho Trung tâm xét nghiệm (Không có sự cưỡng chế hay phạm pháp gì khi thu mẫu); “Khách hàng” nộp giấy đề nghị phân tích ADN phải chấp nhận bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà Trung tâm xét nghiệm phải chịu khi các mẫu có được không hợp pháp. Trừ trường hợp lấy mẫu cưỡng chế khi có sự chỉ định của tòa án (trường hợp này phải tuân thủ theo đúng trình tự và thủ tục tố tụng của pháp luật đồng thời được sự chấp thuận của Trung tâm xét nghiệm ADN).

 

 1. Trung tâm xét nghiệm ADN sẽ không hoàn lại lệ phí khi mẫu đã được phân tích.

 

 1. Trung tâm xét nghiệm ADN không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót do thu mẫu của người gửi mẫu, và cũng không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc mẫu khi gửi qua bưu điện hay các dịch vụ chuyển phát khác.

 

 1. Trong trường hợp các mẫu gửi đến để phân tích ADN không đầy đủ (thiếu, không đủ hoặc chất lượng mẫu kém), Trung tâm xét nghiệm có quyền yêu cầu thêm mẫu hoặc lấy lại mẫu.

 

 1. Bất kỳ mẫu nào gửi đến Trung tâm xét nghiệm để phân tích ADN mà không có đầy đủ thông tin ghi trên phong bì hay Giấy đề nghị phân tích ADN thì Phòng xét nghiệm có quyền hủy bỏ và không bảo lưu.

 

 1. Trung tâm xét nghiệm sẽ chịu mọi trách nhiệm để đảm bảo thời gian trả mẫu theo đúng yêu cầu dịch vụ, nhưng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về sự chậm trễ gây ra bởi một bên thứ ba.

 

 1. Trung tâm xét nghiệm sẽ chỉ thông báo các kết quả phân tích cho người đã cung cấp các mẫu và hoàn thành mẫu Giấy đề nghị phân tích ADN cùng chữ ký (hoặc đại diện hợp pháp). Kết quả phân tích được gửi qua email hoặc thư bảo đảm.

 

 1. Tất cả các mẫu sẽ bị hủy sau 3 tháng kể từ khi kết quả xét nghiệm đã được cung cấp cho các khách hàng đăng ký.

 

 1. Bất cứ yêu cầu khiếu nại về mẫu ADN đã phân tích sẽ không được chấp nhận khi đơn khiếu nại được gửi đến sau 3 tháng kể từ ngày trả kết quả phân tích.

 

 1. Nếu có sai sót do bất kì nguyên nhân gì thì mức đền bù tối đa không quá 15 triệu đồng/ 1 hợp đồng phân tích

Trả lời