Xet nghiem adn lam giay khai sinh

Xét nghiệm ADN – Kết quả giúp làm giấy khai sinh và cho mục đích pháp lý

Trung tâm Xét nghiệm và Phân tích ADN – Viện Công Nghệ Sinh Học cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm giúp làm giấy khai sinh, nhập tịch, Visa…. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm ph...
Xet nghiem huyet thong

Xét nghiệm ADN huyết thống cha con, họ hàng

Xét nghiệm ADN huyết thống cha con, họ hàng Là xét nghiệm xác định người cha – mẹ với đứa con. Tất cả chúng ta đều được thừa hưởng ADN từ cha mẹ của mình, một nửa của mẹ và một nửa của cha. Vì thế, theo quy luật di truyề...