GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER

  • Post author:
  • Post last modified:Tháng Mười 3, 2022
  • Post comments:0 Comments

GIẢI TRÌNH TỰ SANGER

Giải trình tự ADN theo phương pháp Sanger được phát triển bởi nhà hoá sinh học người Anh Fred Sanger và cộng sự vào năm 1977. Phương pháp này thường được sử dụng để giải trình tự các đoạn ADN ngắn dưới 900 base.

Dịch vụ giải trình tự Sanger cung cấp cho khách hàng chất lượng tốt và thời gian trả kết quả nhanh chóng. GatGroup là đơn vị làm chủ thiết bị ABI 3500XL với công nghệ mới nhất hiện nay.

DỊCH VỤ GIẢI TRÌNH TỰ VỚI CÁC LOẠI MẪU

Plasmid hoặc sản phẩm PCR đã tinh sạch hoặc chưa tinh sạch
Các mẫu khó như: nhiều GC, nhiều đoạn lặp….
Chủng vi khuẩn hoặc bảo quản trong glyceron

GIẢI TRÌNH TỰ SANGER TẠI VỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Gen – GatGroup

Dịch vụ TRẢ KẾT QUẢ chính xác BAO GỒM:

  • File gốc kết quả xuất từ máy giài trình tự ABI 3500XL
  • Trả kết quả nhanh chóng, đúng hẹn
  • Trả kết quả chất lượng tốt
  • Đọc được những đoạn gen kích thước lớn: 700-800bp
  • Hỗ trợ phân tích kết quả

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG THÍ NGHIỆM

Mọi thông tin khách hàng của chúng tôi đều được bảo mật tuyệt đối. Bao gồm cả hình ảnh và quy trình phòng LAB và công nghệ xét nghiệm. Dưới đây là một số hình ảnh được phép mở và bạn có thể tham khảo!

[metaslider id=2475]

Trả lời