Phó Thủ Tướng Chính Phủ Đến Thăm GatGroup

  • Post author:
  • Post last modified:Tháng Mười 3, 2022
  • Post comments:0 Comments

Ngày 12/7/2011, theo kế hoạch khảo sát và nắm tình hình các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trên cả nước, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhân chuyến thăm và làm việc này, GatGroup đã vinh dự được đón Phó Thủ tướng đến thăm trụ sở và phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước về công nghệ gen của Viện.

 

Trả lời