Nếu có 2 người được cho là cha có quan hệ huyết thống thì sao?

“Nếu có 2 người được cho là cha có quan hệ huyết thống thì sao?” Nếu xảy ra trường hợp này, tốt nhất nên xét nghiệm ADN cho cả hai người cha nghi vấn. Thực tế, hai người có cùng huyết thống nhưng hệ alen vẫn có những khác nhau (ngo...