Giam dinh hai cot nguoi than

Giám định hài cốt

CƠ SỞ KHOA HỌC Trong một tế bào người luôn tồn tại song song hai hệ ADN, hệ gen nhân và hệ gen ty thể. Vì có cấu trúc dạng vòng nên ADN ty thể tồn tại bền vững hơn và được bảo toàn tốt trong răng và xương. ADN ty thể có giá trị ...