xet nghiem adn me con

Người mẹ suýt vào tù vì con đẻ không có ADN của mẹ

Trong các thử nghiệm ADN nhằm xác định con ruột của bố mẹ đã phát hiện trường hợp Chimerism khi đứa trẻ không có liên hệ sinh học với người mẹ – nó mang một ADN khác. Người mẹ trẻ ở bang Washington đã phải đấu tranh với tòa ...