adn thay doi tu luc trong bung me

ADN em bé thay đổi từ trong bụng mẹ và suốt tuổi ấu thơ

Ngay cả trước khi được sinh ra, các thay đổi trong ADN (xét nghiệm ADN) từng ngày thông qua tiến trình metyl hóa ADN sẽ được thể hiện qua hình thái gen, và sức khỏe của trẻ khi trẻ lớn dần lên. Nhưng tới tận hiện tại, những chuyển...