Tôi có thể xét nghiệm ADN bí mật không?

Đây là câu hỏi mà khách hàng thường hay hỏi chúng tôi khi thực hiện xét nghiệm ADN. Để tiến tới quyết định xét nghiệm ADN để xác định mối quan hệ huyết thống trong gia đình, thì các khách hàng đã phải trải qua những áp lưc gia ...

Sự riêng tư của khách hàng có được bảo mật không?

Trả lời: Chúng tôi có các chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin về trường hợp của bạn cho bất cứ  ai. Chúng tôi chỉ thông báo kết quả đến một  người duy nhất đứng tên trong đơn đề ng...