Xet nghiem adn cha con tai tphcm

Bộ gen người làm sáng tỏ bí ẩn lịch sử nhân loại

Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp thống kê mới dựa trên trình tự bộ gene hoàn chỉnh của con người ngày nay để làm sáng tỏ các sự kiện diễn ra vào buổi bình minh của lịch sử nhân loại. Phương pháp được áp dụng v...