chinh sua adn ben trong co the nguoi

Chỉnh sửa ADN bên trong cơ thể người

Chỉnh sửa ADN bên trong cơ thể người Lần đầu tiên vào ngày 15/11/2017 các nhà khoa học đã tiến hành sửa chứa ADN hư hỏng bên trong cơ thể bệnh nhân. Các nhà khoa học đã cố gắng thay đổi một rối loạn gen làm cho nó hoạt động bình...