Con tôi không giống tôi chút nào. Tôi có cần xét nghiệm ADN?

Theo nguyên lý di truyền, tại một vị trí của gen (locus) sẽ có 2 alen, một alen nhận từ cha, 1 alen nhận từ mẹ. Hình bên minh họa bằng màu sắc cho thấy, mẹ có thể cho alen đỏ hoặc vàng trong khi đó cha có thể cho alen xanh lá hoặc xanh […]...