nguoi tao cau truc adn

J. M. Creeth, nhà khoa học góp phần tạo nên cấu trúc ADN

J. M. Creeth, nhà khoa học góp phần tạo nên cấu trúc ADN Đã 70 năm kể từ ngày Tiến sĩ Creeth phát hiện ra liên kết hydro có trong cấu trúc xoắn kép ADN. Phát hiện này sau đó được Crick và Watson xây dựng thành công mô hình chuỗi ADN không l...