dong tinh la do gen quyet dinh

Đồng tính có thể do Gen

Các nhà khoa học vừa phát hiện 2 đoạn ADN có liên quan đến hiện tượng đồng tính ở nam giới hay còn gọi là “gay”. Theo báo cáo nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên, uy tín của Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của kho...