Gen ung thu tien liet tuyen

Phát hiện 5 Gen biến thể liên quan đến ung thư tiền liệt tuyến

Nhóm các nhà khoa học Mỹ-Thụy Điển vừa công bố kết quả công trình khoa học, cho biết họ đã tìm ra 5 biến thể gen có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Năm biến thể gen mới là LEPR, RNASEL, IL4, CRY1 và ARVCF, chúng...