bang gia xet nghiem adn cha con tphcm

Bảng giá tổng hợp các dịch vụ xét nghiệm

Chúng tôi xin gửi bảng thông tin về lệ phí cho các dịch vụ xét nghiệm tại Trung tâm Xét nghiệm ADN *Thời gian: Là thời gian được tính từ lúc thu nhận mẫu đến lúc thông báo kết quả (không tính ngày nghỉ lễ và chủ nhật). Bảng giá t...