Kết quả xét nghiệm của Trung Tâm chính xác như thế nào?

“Kết quả xét nghiệm của Trung Tâm chính xác xác như thế nào?” Xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống là phương pháp chính xác nhất hiện nay, được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp,...