Lấy mẫu xét nghiệm ADN có dễ không?

Rất dễ. Mẫu dùng để làm xét nghiệm ADN được thu thập theo hướng dẫn lấy mẫu của chuyên viên tư vấn. Mẫu có thể lấy là tế bào máu, niêm mạc miệng (tế bào sau má), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn sau khi rụng… Với...