Các anh có thể phân tích ADN các loại mẫu nào?

“Các anh có thể phân tích ADN các loại mẫu nào?” Với phòng xét nghiệm tiên tiến, đạt chuẩn AABB, chúng tôi có thể phân tích tất cả các mẫu phổ biến như tế bào niêm mạc miệng, mẫu máu, tóc, chân mày, lông, râu (có gốc tóc, lông, râ...