Mẫu vật xét nghiệm ADN được thu thập như thế nào?

Để nhanh chóng, thuận lợi và an toàn mọi lứa tuổi,  khuyến khích khách hàng dùng mẫu vật là tóc (có chân) hoặc móng tay móng chân. Trong trường hợp trẻ sơ sinh (tóc quá mỏng và móng tay quá ngắn) thì có thể dùng mẫu cuống rốn, mẫu ...

Mẫu xét nghiệm ADN được thu thập như thế nào?

Để nhanh chóng, thuận lợi và an toàn cho mọi lứa tuổi,  khuyến khích khách hàng dùng mẫu vật là tóc (có chân), móng tay. Trong trường hợp trẻ sơ sinh (tóc mỏng và móng tay quá ít) thì mình có thể sử dụng mẫu cuống rốn, mẫu máu. Vớ...

Mẫu nào có thể làm xét nghiệm ADN được?

Có thể tiến hành xét nghiệm ADN để xác định mối quan hệ huyết thống với nhiều loại tế bào như mẫu máu, tế bào bên niêm mạc miệng, mẫu mô, móng tay, chân tóc, cuống rốn, xương, răng vv… Các xét nghiệm sẽ có cùng độ chính xác n...

Loại mẫu nào làm xét nghiệm ADN thì chính xác nhất ?

“Tôi thấy Trung Tâm Xét Nghiệm ADN có thể phân tích rất nhiều loại mẫu, vậy loại mẫu nào làm xét nghiệm ADN thì chính xác nhất?” Quy trình xét nghiệm nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo tất cả các loại mẫu sẽ cho kết quả xét nghi...