Quy trinh thu va xu ly mau xet nghiem ADN cha con

Tráo mẫu xét nghiệm ADN, để mong kết quả xét nghiệm ADN như ý

Một ngày Chủ nhật vào lúc 22 giờ, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia có giọng nói run rẩy của một cô gái trẻ. Cô tên là Ngọc Hiền (25 tuổi, ở Bình Phước): “Em xin anh, nếu chồng em biết đ...