Những đột biến gen thân thiện với sức khỏe

Rất nhiều đột biến gen thường có những hậu quả khó lường, đe dọa đến tính mạng con người. Tuy nhiên một số đột biến giúp con người tránh xa những bệnh nan y. Từ rất lâu, đột biến gen được biết đến là rất nguy hiểm và ...