xet nghiem adn tu nuoc bot

Công nghệ xét nghiệm ADN từ nước bọt

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tây Australia mới đây thông báo họ đã tìm ra ưu thế vượt trội của phương pháp xét nghiệm ADN từ mẫu nước bọt so với xét nghiệm ADN từ mẫu máu Ưu thế này nằm ở khâu bảo quản. Các nghi...