Thời gian thử ADN có lâu không?

“Thời gian thử ADN có lâu không?” Thời gian xét nghiệm ADN sẽ từ 1 ngày đến 3 ngày làm việc tùy theo gói xét nghiệm mà khách hàng lựa chọn và loại mẫu khách hàng gửi đến. Trung tâm giám định ADN – Viện Công Nghệ Sinh Học là 1 trong 3 đ...