Trung Tâm có dịch vụ thu mẫu tận nhà không ?

“Vì lý do riêng, tôi muốn được thu mẫu tại nhà, công ty có dịch vụ đó không?” Đối với các ca xét nghiệm ADN dân sự quý khách có thể tự thu mẫu tại nhà rồi gửi lên trung tâm (theo sự hướng dẫn của chuyên viên tư vấn) Riêng với ...