xet nghiem adn bang nuoc oi

Hướng dẫn thu mẫu nước ối cho xét nghiệm ADN

Nước ối là gì? Nước ối là một môi trường giàu chất dinh dưỡng, có khả năng tái tạo và trao đổi, giữ một vai trò quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của thai nhi nằm trong bụng mẹ. Nước ối xuất hiện từ ngày th...