Lấy mẫu xét nghiệm ADN có dễ không?

Rất dễ. Mẫu dùng để làm xét nghiệm ADN được thu thập theo hướng dẫn lấy mẫu của chuyên viên tư vấn. Mẫu có thể lấy là tế bào máu, niêm mạc miệng (tế bào sau má), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn sau khi rụng… Với...

Mẫu vật xét nghiệm ADN được thu thập như thế nào?

Để nhanh chóng, thuận lợi và an toàn mọi lứa tuổi,  khuyến khích khách hàng dùng mẫu vật là tóc (có chân) hoặc móng tay móng chân. Trong trường hợp trẻ sơ sinh (tóc quá mỏng và móng tay quá ngắn) thì có thể dùng mẫu cuống rốn, mẫu ...

Mẫu xét nghiệm ADN được thu thập như thế nào?

Để nhanh chóng, thuận lợi và an toàn cho mọi lứa tuổi,  khuyến khích khách hàng dùng mẫu vật là tóc (có chân), móng tay. Trong trường hợp trẻ sơ sinh (tóc mỏng và móng tay quá ít) thì mình có thể sử dụng mẫu cuống rốn, mẫu máu. Vớ...