1 con 3 bo me de

Phòng tránh bệnh di truyền, kỹ thuật 1 con 3 bố mẹ đẻ được cân nhắc tại Mỹ

Một ủy ban cố vấn cho Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đang tranh luận về một kỹ thuật mới, sử dụng ADN của 3 người khác nhau để tạo thành các phôi thai không mắc một loại bệnh di truyền nhất định. Ủy ban c...