xet nghiem adn tim mo thuong binh

Tìm được hài cốt của ông nội nhờ linh tính

Anh Minh và anh Quân là hai người bạn cùng đi tìm hài cốt của ông nội mình trên chiến trường Điện Biên Phủ. Minh tìm thấy trước và mang mẫu xét nghiệm đến trung tâm trước. Quân tìm thấy sau và cũng đến nhờ trung tâm giám định ADN,...