xet nghiem adn tai binh duong

Xét nghiệm ADN tại Quận Tân Phú TPHCM

Quận Tân Phú là một quận của Thành phố Hồ Chí Minh. Tân Phú là quận nội thành mới được thành lập vào năm 2003. Đông giáp quận Tân Bình, ranh giới là đường Trường Chinh và Âu Cơ. Tây giáp quận Bình Tân, ranh giới là đường...