xet nghiem ADN tre so sinh bang cuong ron

Hướng dẫn thu mẫu cuống rốn để xét nghiệm ADN trẻ sơ sinh

Tại sao phải lấy mẫu cuống rốn để làm xét nghiệm ADN? Các trẻ sơ sinh rất non nớt và nhạy cảm, các mẫu như tóc móng tay rất ít mỏng nhỏ rất khó thu thập. Do vậy việc thu mấu cuống rốn để xét nghiệm ADN cho bé là đơn giản và ...