thu mau mong tay mong chan lam xet nghiem adn

Hướng dẫn thu mẫu móng tay móng chân cho xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN huyết thống bên cạnh việc sử dụng các loại mẫu thông thường như: tóc, máu, niêm mạc miệng, cuống rốn… thì trong xét nghiệm ADN, còn sử dụng 1 loại mẫu khác nữa: móng tay, móng chân. Vì đây là loại mẫu dễ thu t...