xet nghiem adn cha con co chinh xac khong

Xét nghiệm ADN xác minh huyết thống cha con có chính xác không?

Xét nghiệm ADN xác minh huyết thống cha con Cơ sở khoa học: Cơ thể con người chúng ta được cấu tạo bằng khoảng 60.000 – 100.000 tỉ tế bào. Mỗi nhân tế bào đều có chứa chất liệu di truyền ADN (viết tắt từ chữ acid deoxyribonucleic). Nh...