Xet nghiem adn lam giay khai sinh

Xn ADN làm giấy khai sinh, pháp lý

. Bảng giá Xét nghiệm ADN Cha/Mẹ – Con . Bảng giá Xét nghiệm ADN quan hệ họ hàng Trung tâm Giám định ADN – Viện Công Nghệ Sinh Học trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Th...