Xet nghiem adn cha con tai tphcm

Chuẩn đoán bệnh di truyền

Chuẩn đoán bệnh di truyền Sau đây là một số loại bệnh di truyền phổ biến thường được yêu cầu chuẩn đoán Congenital Structural Heart Disease Hiện nay, có rất nhiều loại khuyết tật tim bẩm sinh (congenital heart defects-CHD) từ các khiếm kh...