Sự riêng tư của khách hàng có được bảo mật không?

Trả lời: Chúng tôi có các chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin về trường hợp của bạn cho bất cứ  ai. Chúng tôi chỉ thông báo kết quả đến một  người duy nhất đứng tên trong đơn đề ng...