xet nghiem adn huyet thong dong noi

Xét nghiệm ADN huyết thống dòng nam

Xét nghiệm ADN huyết thống dòng nam Là xét nghiệm ADN áp dụng cho các trường hợp: Anh trai – em trai cùng chung bố đẻ bị thất lạc Anh em con chú con bác cùng họ thất lạc Anh em trai trong dòng họ bị thất lạc Xây dựng gia phả gia đình Tì...