xet nghiem adn tai binh duong

Xét nghiệm ADN tại thành phố Điện Biên Phủ

Điện Biên là một tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc của nước ta. Điện Biên giáp tỉnh Sơn La về phía Đông và Đông Bắc, giáp tỉnh Lai Châu về phía Bắc, giáp tỉnh Vân Nam của nước Trung Quốc về phía Tây Bắc và giáp n...