xet nghiem adn tai binh duong

Xét nghiệm ADN tại Huyện Mỹ Đức Hà Nội

Mỹ Đức là một huyện nằm phía cực nam của thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Trước năm 2008 là một huyện của tỉnh Hà Tây cũ. Huyện Mỹ Đức nằm phía tây nam Hà Nội, phía đông giáp huyện Ứng Hòa, phía bắc giáp huyện Chương M...