xet nghiem adn tai binh duong

Xét nghiệm ADN tại Huyện Phúc Thọ Hà Nội

Phúc Thọ là một huyện của Hà Nội.Phúc Thọ là huyện đồng bằng Bắc Bộ, nằm bên bờ hữu ngạn của cả hai con sông: sông Hồng và sông Đáy, của hệ thống sông Hồng. Phúc Thọ có ranh giới phía tây giáp thị xã Sơn Tây, phí...