xet nghiem adn tai binh duong

Xét nghiệm ADN tại Huyện Ứng Hoà Hà Nội

Ứng Hòa là một huyện phía nam của Hà Nội, phía bắc giáp huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, phía nam giáp huyện Duy Tiên (Hà Nam) và Kim Bảng (Hà Nam), phía tây giáp huyện Mỹ Đức, phía đông giáp huyện Phú Xuyên. Dân cư tại Huyện Ứn...