Trung tâm xét nghiệm ADN nào tốt nhất?

Trung Tâm Xét Nghiệm ADN – Viện Công Nghệ Sinh Học trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học  & Công Nghệ Việt Nam là đơn vị nhà nước, tổ chức thuộc chính phủ, là 1 trong 3 đơn vị thực hiện đề án 150 của Thủ tướng Chính phủ được đầ...

Trung Tâm có dịch vụ thu mẫu tận nhà không ?

“Vì lý do riêng, tôi muốn được thu mẫu tại nhà, công ty có dịch vụ đó không?” Đối với các ca xét nghiệm ADN dân sự quý khách có thể tự thu mẫu tại nhà rồi gửi lên trung tâm (theo sự hướng dẫn của chuyên viên tư vấn) Riêng với ...