Xét nghiệm ADN tại Mỹ hay Việt Nam ?

“Tôi đang băn khoăn việc xét nghiệm ADN tại Mỹ hay tại Việt Nam, công ty có thể tư vấn giúp tôi?” Tùy vào mục đích và hoàn cảnh cụ thể của bạn cũng như người thân mà mình chọn xét nghiệm ở Việt Nam hay ở Mỹ. Xét nghiệm ở Việt...