Xet nghiem adn tre sinh doi

Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi

Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi là xét nghiệm ADN nhằm xác định chính xác là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng. Xét nghiệm này có ý nghĩa lớn trong điều trị y khoa như: truyền máu, ghép mô hoặc cơ quan nội tạng…          Trong quá t...