Xet nghiem adn cha con tai tphcm

Lịch sử công nghệ phân tích ADN xác định huyết thống

Năm 1956 Joe Hin Tjio và Albert Levan đã xác định chính xác ở người, trong nhân tế bào thể (tế bào lưỡng bội) có 46 nhiễm sắc thể được xếp thành 23 cặp tương đồng: 22 cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới t...
Xac dinh huyet thong adn qua nhom mau có chinh xac khong

Xác định huyết thống theo nhóm máu

Mặc dù phương pháp tính nhóm máu ABO có thể dự đoán được khả năng mối quan hệ huyết thống cha con nhưng độ chính xác rất thấp, do đó không được chấp nhận cho mục đích pháp lý. Hệ thống nhóm máu ABO? Đầu những năm 1900, dựa tr...