xet nghiem sang loc truoc sinh NIPT

Xét nghiệm di truyền trước sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số

Hiện nay, xét nghiệm di truyền để chẩn đoán bệnh trước sinh đã được triển khai ở một số bệnh viện lớn với tỷ lệ chính xác khá cao. Điều này mang lại ý nghĩa to lớn về mặt xã hội.  Bác sĩ Nguyễn Khắc Hân Hoan, Khoa xét nghi...