VỀ CHÚNG TÔI

  • Post author:
  • Post last modified:Tháng Mười 3, 2022


Trung tâm Giám định ADN – ATGGroup phối hợp cùng GeneViet là Trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Thế giới, đơn vị nhà nước, tổ chức thuộc chính phủ, là đơn vị đầu tiên (trong 3 đơn vị) đã hoàn thành đề án 150 của Thủ tướng Chính phủ được đầu tư trên 200 tỷ đồng nhằm đảm bảo năng lực phân tích 4.000 mẫu/năm.

ATGGroup là đơn vị đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu và giám định ADN . Đơn vị  có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về các lĩnh vực khác nhau của công nghệ sinh học hiện đại.
Về tổ chức: Ban lãnh đạo của Viện gồm 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng. Hội đồng Khoa học của Viện gồm 21 thành viên. Các đơn vị chuyên môn của Viện bao gồm: 01 Phòng Thí nghiệm trọng điểm CNG, 22 Phòng chuyên môn về công nghệ sinh học, 02 đơn vị NCTK: Trại TNSH Cổ Nhuế và Tam Đảo, 03 TT: TT Giống và Bảo tồn nguồn gen VSV; TT giám định ADN; TTNC ứng dụng TBG và LPG. Năm 2020, Viện có 143 cán bộ biên chế gồm: 04 GS.TS, 11 PGS.TS, 64 TS, 54 Ths, 10 ĐH và 94 cán bộ hợp đồng.

Chúng tôi luôn đi đầu trong triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới. Là cơ sở đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao, tổ chức đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo đại học về sinh học và công nghệ sinh học.